Hoppa till innehåll

Prövningar

Anmälningstider för prövning

Prövningsperioder 2024

Hösten 2024

Prövningsperiod: 15 september till 15 november 
Sista anmälningsdag: 15 augusti

Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag kommer att genomföras under nästa prövningsperiod.

OBS! Din prövningsanmälan ska vara komplett med kvitto och/eller betyg annars kan vi inte behandla din anmälan

Hur förbereder jag mig inför en prövning?

Det första du bör göra inför en prövning är att leta fram kursplanen för den kurs du ska göra prövning i. Alla kursplaner hittar du på Skolverkets hemsida  
I kursplanen finns det information om centralt innehåll och kunskapskrav.

Det centrala innehållet är den undervisning du förväntas ha gått igenom. I en prövning ansvarar du själv för att ha gått igenom allt utbildningsmaterial. Om du är osäker på någon del i det centrala innehållet kan du ta hjälp av en kursbok för att läsa in dig på de delarna. 

Kunskapskrav finns för betygen E, C och A. Det är dessa som läraren utgår ifrån när hen bedömer dina kunskaper och färdigheter. På skolverkets hemsida ser du vad som krävs av dig för att du ska f det betyget som du siktar på i kursen.

Använd kursplanen för att förstå vilket innehåll som kommer behandlas och på vilka grunder dina kunskaper och färdigheter kommer bedömas. På så sätt kan du sätta upp rimliga mål för din prövning. 
 

5 tips för att lyckas med prövningen

  • Förbered dig noga innan du sätter igång
  • Sätt dig in i kursens centrala innehåll och kunskapskrav på skolverkets hemsida
  • Använd en kursbok för att fräscha upp dina kunskaper
  • Sätt upp dina mål för din prövning och håll motivationen uppe genom att påminna dig själv om varför du gör prövningen
  • Avsätt tid för att förbereda dig inför din prövning. En prövning går fort att göra och du har minimalt med tid att studera under prövningens gång, därför är all tid du lägger innan prövningen väldigt värdefull.

Lycka till!

Hur går en prövning till?

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand. För att veta vad du ska läsa in behöver du gå in på Skolverket. Där hittar du nationella kursplanen och betygskriterierna för din sökta kurs.

Du kommer att bli kallad och få mer information av din lärare. Provet görs på plats och kan innefatta både skriftliga och muntliga delar.

Läraren meddelar tid för prövningstillfälle.

Betyg registreras i god tid inför kompletteringsdag till högskolan.

OBS! Prövningar ger inte rätt till studiemedel från CSN.

Hur många prövningar får jag göra per prövningsperiod?

Gymnasiekurser
Du kan ansöka om prövning för maximalt 400 gymnasiepoäng under samma prövningsperiod. Söker du fler än 400 poäng så behövs ett beslut av en rektor, ta då kontakt med Komvux. Om du söker prövning i flera kurser måste du vara beredd på att proven kan ske samma vecka eller väldigt nära varandra.


Grundläggande kurser
Du kan söka om maximalt 700 poäng per prövningsperiod.

OBS! Du får inte ansöka om att läsa en kurs samtidigt som du ansöker om prövning i kursen. Då kommer din prövningsanmälan att retuneras.

Kontakt

Om du inte hittar den kurs du önskar göra prövning i ber vi dig kontakta Komvux så kan vi undersöka om det går att lösa. När det gäller prövningar i Moderna språk som inte finns i kurslistan hänvisar vi till andra kommuners vuxenutbildningar.

Komvux Eskilstuna

Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se

Kostnad och betalning för prövning

Har du betyget F eller IG i en kurs är prövningen gratis.

När du lämnar in din prövningsansökan måste du styrka ditt F eller IG med en betygskopia som du bifogar din prövningsanmälan. Har du läst kursen via Komvux Eskilstuna behöver du inte ladda upp något betygsdokument då vi kan se betyget i vårt datasystem. 

Om du har minst E eller Godkänt i en kurs och vill höja betyget kostar det 500 kronor per prövning. Likaså om du vill göra en prövning i en kurs du inte läst förut. Kvitto på inbetalningen ska du bifoga din prövningsanmälan. 

För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du ladda upp kvitto på inbetalningen tillsammans med din prövningsanmälan.

Du betalar via din bank till:
Eskilstuna kommun
PlusGiro: 1 00 05-7 
OCR/Meddelande: skriv den sökandes personnummer och kurskod och eventuellt inbetalarens namn om det är annan person än den som söker prövningen som gör inbetalningen.
Exempel: 8001011234 MATMAT01 Karl Karlsson

OBS! Du får inte ansöka om att läsa en kurs samtidigt som du ansöker om prövning i kursen. Då kommer din prövningsanmälan att returneras.

Vad händer efter att jag lämnat in min prövningsanmälan?

När du skickat in din prövningsanmälan får du ett bekräftelsemejl om att du gjort en anmälan. Efter sista anmälningsdagen för den prövningsperiod du sökt, undersöker rektor möjligheten att genomföra prövningen, antingen med hjälp av lärare som jobbar på Komvux eller med lärare hos någon av våra olika utbildningsanordnare.

Den som utses att genomföra prövningen kommer att meddela dig (oftast via e-post) om tid, plats och hur det kommer att gå till. Observera att vissa prövningar kan komma att genomföras på distans via dator. Beroende på vilken kurs det är så kan en prövning se lite olika ut men prövningen kommer att göras någon gång under prövningsperioden, så du behöver vara tillgänglig under den perioden.

Vissa kurser innehåller nationella prov, det provet sker alltid på plats på Komvux. Läs mer om nationella prov.
 

Vad är en prövning?

Med prövning menas att du examinerar dina kunskaper i en särskild kurs. Det kan vara en kurs du har läst tidigare som du vill höja ditt betyg i, eller en kurs som du aldrig läst innan. Samma kursmål gäller för kursen du gör prövning i, som för övriga kurser som läses på distans eller i klassrum.  

När du anmäler dig till en prövning är det viktigt att du är beredd på att du inte alltid får tid till att studera emellan inlämningsuppgifter. I prövningen ska du redan vara färdiglärd och visa upp vad du lärt dig för bedömning.

Mer information om prövningar hittar du på Skolverket

OBS! Du får inte ansöka om att läsa en kurs samtidigt som du ansöker om prövning i kursen. Då kommer din prövningsanmälan att retuneras. Vi erbjuder endast prövningar i kurser som vi erbjuder i vårt kursutbud. Om du vill göra prövning i kurser som vi inte erbjuder så hänvisar vi dig att ta kontakt med andra kommuner som har kursen och göra prövningen i den kommunen. 

Återbetalning

Avgiften betalas inte tillbaka om du väljer att avbryta eller inte kommer till prövningen. Om Komvux inte kan erbjuda prövningen du betalat för så betalas summan tillbaka. En rektor måste godkänna återbetalning av prövning.