Hoppa till innehåll

Prövningsanmälan Välj ämnesområde

Du är på steg 1 av 3

Information

Anmälningstider för prövning

Prövningsperioder 2022

Våren: 1 februari till 30 april
Sista anmälningsdag: 15 januari

Hösten: 1 september till 30 november
Sista anmälningsdag: 15 augusti

Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag kommer att genomföras under nästa prövningsperiod.
OBS! Din prövningsanmälan ska vara komplett med kvitto och/eller betyg annars kan vi inte behandla din anmälan.

Vad är en prövning?

Med prövning menas att du examinerar dina kunskaper i en särskild kurs. Det kan vara en kurs du har läst tidigare som du vill höja ditt betyg i, eller en kurs som du aldrig läst innan. Samma kursmål gäller för kursen du gör prövning i, som för övriga kurser som läses på distans eller i klassrum.  

Observera att vi endast erbjuder prövningar i kurser som vi erbjuder i vårt kursutbud. 
Om du vill göra prövning i kurser som vi inte erbjuder så hänvisar vi dig att ta kontakt med andra kommuner som har kursen och göra prövningen i den kommunen. 

Hur går en prövning till?

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand. För att veta vad du ska läsa in behöver du gå in på Skolverket. Där hittar du nationella kursplanen och betygskriterierna för din sökta kurs. 

Hur en prövning kan gå till:

Vid en prövning får du inloggning till en digital lärplattform. Där får du tillgång till en sida med lättillgänglig information om kunskapskraven för kursen och några användbara länkar för egenstudier. På samma sida finns också ett schema för delproven och en redogörelse för vilka förmågor som varje prov testar.

Genomförandet av en prövning kan se olika ut beroende på vilken kurs du gör prövning i. Några exempel på upplägg ser du här:

Naturvetenskapliga ämnen
Inom naturvetenskapliga prövningar på plats på Komvux finns normalt 1 provtillfälle och sen skall några laborationer genomföras med medföljande laborationsrapport. Laborationerna sköts på Drottninggatan 16 under översyn av lärare. Inom matematiken kan ett muntligt test förekomma förutom den skriftliga delen. Läraren ger eleven tre tillfällen att välja mellan då de ska göra den skriftliga delen.

Engelska
För kurserna engelska 5 och 6 är det 3 provtillfällen på plats på Komvux. Under dessa 3 provtillfällen genomförs sammanlagt  5 delprov. För prövning i Grundläggande engelska sker 2 träffar på plats på Komvux med sammanlagt 4 delprov. 

SFI
För Sfi kurs A, B, C, och D blir du kallad till en informationsträff där du får all information du behöver om prövningen. Prövningen består av 1 till flera provtillfällen under en period på ca 10 veckor. Du gör prov i höra, läsa, skriva, tala och samtala.

Övriga kurser
Prövningen består oftast av mellan 1-5 inlämningsuppgifter samt ett slutprov på 3 timmar som skrivs på distans. Prövningen läggs vanligtvis upp på 3 veckor.

OBS! Prövningar ger inte rätt till studiestöd från CSN.

Vad händer efter att jag lämnat in min prövningsanmälan?

När du skickat in din prövningsanmälan får du ett bekräftelsemejl om att du gjort en anmälan. Efter det undersöker rektor möjligheten att genomföra prövningen, antingen med hjälp av lärare som jobbar på Komvux eller med lärare hos någon av våra olika utbildningsanordnare till exempel NTI-skolan. Den som utses att genomföra prövningen kommer att meddela dig (oftast via e-post) om tid, plats och hur det kommer att gå till. Observera att vissa prövningar kan komma att genomföras på distans via dator. Beroende på vilken kurs det är så kan en prövning se lite olika ut men prövningen kommer att göras någon gång under prövningsperioden, så du behöver vara tillgänglig under den perioden. Mer information om prövningar hittar du på Skolverket.

Vissa kurser innehåller nationella prov, det provet sker alltid på plats på Komvux. Läs om nationella prov.

Kostnad och betalning för prövning

Har du betyget F eller IG i en kurs är prövningen gratis. När du lämnar in din prövningsansökan måste du styrka ditt F eller IG med en betygskopia som du bifogar din prövningsanmälan. Har du läst kursen via Komvux Eskilstuna behöver du inte ladda upp något betygsdokument då vi kan se betyget i vårt datasystem. 
Om du har minst E eller Godkänt i en kurs och vill höja betyget kostar det 500 kronor per prövning. Likaså om du vill göra en prövning i en kurs du inte läst förut. Kvitto på inbetalningen ska du bifoga din prövningsanmälan.

Under 2022 kommer den avgift som huvudmannen för den person som genomgår prövning för högre betyg tillfälligt varit sänkt från 500 kronor till högst 150 kronor. Sänkningen gäller endast för elever som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per kurs.
Avgiftssänkningen gäller därmed fram till och med den 31 december 2022.


För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du ladda upp kvitto på inbetalningen i samband med din prövningsanmälan.

Du betalar via din bank till:
Eskilstuna kommun
PlusGiro: 1 00 05-7 eller
Konto: 3635 2603 0102 31 
OCR/Meddelande: skriv den sökandes personnummer och kurskod och eventuellt inbetalarens namn om det är annan person än den som söker prövningen som gör inbetalningen.
Exemepel: 8001011234 MATMAT01 Karl Karlsson

Återbetalning

Avgiften betalas inte tillbaka om du väljer att avbryta eller inte kommer till prövningen. Om Komvux inte kan erbjuda prövningen du betalat för så betalas summan tillbaka. En rektor måste godkänna återbetalning av prövning.

Hur många prövningar får jag göra per prövningsperiod?

Gymnasiekurser
Du kan ansöka om prövning för maximalt 400 gymnasiepoäng under samma prövningsperiod. Söker du fler än 400 poäng så behövs ett beslut av en rektor, ta då kontakt med Komvux. Kontaktuppgifter finns i fliken längre ner. Om du söker prövning i flera kurser måste du vara beredd på att proven kan ske samma vecka eller väldigt nära varandra.

Grundläggande kurser
Du kan söka om maximalt 700 poäng per prövningsperiod.

Kontakt

Om du inte hittar den kurs du önskar göra prövning i ber vi dig kontakta Komvux så kan vi undersöka om det går att lösa. När det gäller prövningar i Moderna språk som inte finns i kurslistan hänvisar vi till andra kommuners vuxenutbildningar.

Komvux Eskilstuna
Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se