Hoppa till innehåll

Anmälan SFI-anmälan

Utbildning i Svenska För Invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv.

Alla obligatoriska fält är markerade med en asterisk ( ).

Presentationsspråk

Välj språk / Select language

Personuppgifter (Obligatorisk)

Språk (Obligatorisk)

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (Obligatorisk)

Har du betyg/ämnesförteckning från hemlandet

Tidigare studienivå i Svenska för invandrare (Obligatorisk)

Senaste studieår i Svenska för invandrare

Yrkeserfarenhet från hemlandet (Obligatorisk)

Önskemål om studieform och skola (Obligatorisk)

Arbete under studietiden (Obligatorisk)

Kommer du att arbeta under studietiden?

Egna tillägg och kommentarer

Information om behandling av personuppgifter

När du ansöker till en utbildning som ges vid Vuxenutbildningen inom Eskilstuna kommun behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna registrera och behandla din ansökan samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat.


De uppgifter som du lämnar till oss i ansökan samt de adressuppgifter som vi hämtar från folkbokföringsregistret, registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi behöver ibland dela personuppgifter med samverkande aktörer för att kunna administrera dina studier och studieresultat. Sådana aktörer kan vara en extern utbildningsanordnare, myndigheter som agerar som personuppgiftsansvariga samt personuppgiftsbiträden.
Vuxenutbildningen kan också komma att använda uppgifterna som underlag för statistik, men uppgifterna är då helt avpersonifierade. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för att kunna komma i kontakt med dig, exempelvis för att fråga om medverkan i olika typer av enkäter och undersökningar som syftar till att kvalitetsutveckla våra utbildningar.

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in din ansökan här, kontakta Vuxenutbildningen för att få instruktioner om hur du ska göra. 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.

Personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud

Om du har några frågor kring hur och varför dina personuppgifter behandlas är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra personuppgiftsansvariga når du via förvaltningens offentliga brevlåda: arbetsmarknads-vuxenutbildningsforvaltningen@eskilstuna.se. Det finns också ett dataskyddsombud utsett som övervakar att dataskyddslagstiftningen efterlevs inom kommunen och som du kommer du i kontakt med på dso@eskilstuna.se eller via växeln på 016-710 10 00.

 Mer information gällande Dataskyddsförordningen (extern länk).
Godkänn hantering av personuppgifter