Hoppa till innehåll

Tre studieformer sökbara from januari

1. Klassrumsundervisning enligt schema. Du som elev behöver kunna närvara på schemalagda lektioner.
2. Flexibla studier. Du arbetar mer individuellt i en kombination av arbete i klassrum samt på distans. Du går på de lektions-/handledningstillfällen som passar. 
3. Distansstudier. Du läser självständigt utifrån kurs på lärplattform. Du har möjlighet att få handledning