Hoppa till innehåll

Budget Studiestartsstöd hos CSN är slut för 2021

Nu är pengarna för Studiestartsstöd 2021 slut. Vi har redan fått pengar omfördelade en gång, så vi räknar med att pengarna är helt slut fram till januari 2022.

Preliminär budget för 2022 är ca 9 miljoner, men 1 miljon är redan reserverat belopp för ansökningar som är gjorda iår, 2021. Vi tolkar detta som att dem elever som redan blivit beviljade studiestartsstöd kommer att få sina planerade utbetalningar, men inga nya ansökningar kommer att beviljas.

Vi kommer därför inte att boka in några elever framöver för ansökan om studiestartsstöd, tills annat besked ges. Om nya pengar ej tillkommer under hösten 2021 så kan eleverna preliminärt börja ansöka from januari, 2022.