Hoppa till innehåll

Industriteknisk bas kombinationsutbildning

Yrkesspår för sfi och svenska som andraspråk grund

Gruppundervisning, dag, 1170 poäng

Utbildning inom Industri i kombination med SFI/SVA

Om kombinationsutbildning:

När du studerar en kombinationsutbildning läser du svenska integrerat med en yrkesutbildning. Det innebär att språkläraren och yrkesläraren jobbar tillsammans för att du ska få goda förutsättningar att lära både yrke och språk samtidigt.

Studierna är på heltid, 40 tim/vecka. Utbildningen är ca 1 år

För sökande som uppfyller förkunskapskraven kommer intervju att genomföras om antalet ansökningar överstiger max antal platser till utbildningen. 

Här kan du läsa mer om utbildningen

Förkunskapskrav

Målgruppen är SFI kurs C studieväg 2 eller 3 upp till GRNSVA delkurs 2. Eftersom det är en kombinationsutbildning ska du inte vara klar med grundläggande svenska som andraspråk.

Sökande som ej är antagna på SFI eller som kan visa upp betyg från annan skola kan få göra ett nivåtest för att visa upp att den har motsvarande svenskkunskaper i svenska som andraspråk.

Intervjuer genomförs vid eventuellt urval av sökande.


Text från Skolverket: Kombinationsutbildningar inom komvux är utbildningar som kombinerar svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) med en gymnasial yrkesutbildning. Länk till Skolverket här.

Ämnes-/kursplan

INXSDR

Anmälningskod

INDUSTRI SFI

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser (11 st)

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.