Hoppa till innehåll

Studier på Vuxenutbildningen

Jag har synpunkter jag vill framföra gällande vuxenutbildningen, hur gör jag?

Har du synpunkter på kommunens verksamheter, service eller tjänster? Då vill vi gärna få reda på det. Dina synpunkter är värdefulla då de hjälper oss att utveckla och förbättra oss! Det gäller både dig som vill framföra dina positiva erfarenheter men även om du vill lyfta något där du tycker vi kan utvecklas och förbättras. 

HÄR kan du lämna dina synpunkter! 

Jag vill läsa snabbare eller vill ha mer tid - kan jag ändra kursens slutdatum?

I vissa fall kan det vara aktuellt att förlänga eller förkorta din kurstid. Det är alltid läraren som avgör om det är motiverat och möjligt.

Om detta blir aktuellt måste du tänka på att om du har CSN behöver du själv meddela dem ifall din kurs ändras på något sätt. Ändringar i en kurs kan påverka dina utbetalningar

Kan jag byta studieform?

Byta från distansstudier till klassrum

Att byta från distans till klassrum är svårt eftersom vi har ett begränsat antal platser i klassrum och när kurserna startar är det oftast fullt. Är det så att kursen du läser även finns i klassrum så rekommenderar vi att du söker till klassrum till nästa start istället. 

Byta från klassrum till distansstudier

Om du redan är antagen eller studerar i klassrum och vill byta till distans kan du göra det om du har giltiga skäl. Giltiga skäl kan vara att du fått jobb eller att ditt schema krockar med ditt jobb eller en aktivitet med exempelvis Arbetsförmedlingen. I båda fallen behöver du visa intyg. Giltigt skäl kan också vara om du har flyttat och får svårt att ta dig till skolan eller om du skadat dig eller blivit sjuk. Du behöver då visa läkarintyg. Ta kontakt med vuxenutbildningen på komvux@eskilstuna.se för att få information och hjälp. Om du får byta från klassrum till distans så blir det först ett avbrott från klassen, och sedan får du börja om från början i kursen på distans. Din nya distanslärare avgör om du ska få tillgodoräkna dig något.

Kan jag få extra stöd i mina studier?

Läs- och skrivcenter

Här får du information om vad Läs- och skrivcenter kan ge dig för stöd.

Du som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, kan få extra stöd. Om du är osäker på om du har läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi kan du få göra en utredning (kartläggning). Det kostar inget för dig som bor i Eskilstuna kommun, förutom att det kan ta lite tid att göra utredningen. En speciallärare eller specialpedagog kan sedan avgöra om du har någon typ av läs- och skrivsvårighet. Även du som studerar på Komvux kan få hjälp.

På Läs- och skrivcenter kan du få hjälp med:
• kartläggning av din läs- och skrivförmåga
• intyg till körkort och högskoleprov så att du får längre provtid
• information om läs- och skrivsvårigheter på arbetsplatser eller i våra lokaler
• demonstration av alternativa lärverktyg

Telefon: 016-710 70 16
E-post: lasochskrivcenter@eskilstuna.se
 

Vill du studera på Delta?

Har du en funktionsvariation eller koncentrationssvårigheter som gör att du behöver studera i en mindre grupp eller få en anpassning efter dina behov? Då kan du vända dig till Delta.

På Delta kan du studera svenska, engelska och matematik på grundskolenivå och gymnasienivå. På Delta finns en studiehall där du har möjlighet att studera i en lugn studiemiljö med stöd av handledare. Du har också möjlighet till coachande samtal.

Du som vill studera på Delta kan själv ta kontakt med en samordnare. Samordnaren kontaktar dig då för ett första möte.

Natalie El-Hage

Telefon: 072-997 36 07
E-post: natalie.hage@eskilstuna.se

 

Kostnad för kursböcker?

Kostnad för böcker?

Du som elev står själv för kostnaden för kurslitteraturen om du läser på gymnasienivå. Vissa böcker finns att låna på Stadsbiblioteket, eller köpa billigare på till exempel Blocket eller övriga köp- och säljsidor.

Till grundläggande kurser får du låna böcker från Vuxenutbildningen.

Vilka böcker behöver jag till min kurs?

Du får alltid information om vilken kurslitteratur och vilka böcker du behöver för din valda kurs, när du startar kursen. Vill du vara välförberedd inför kursstarten så kan du ta kontakt med din lärare när du fått namnet på denna och fråga vilka böcker du kommer att behöva. 

Kom ihåg att kurslitteratur måste införskaffas på egen hand och bekostas av eleven i dem flesta fallen. 

Läser du på distans via Hermods, kan du hitta deras litteraturlista för olika kurser på deras hemsida, här: Novo - Samtliga läromedel (hermods.se) 

Läser du på distans via NTI, kan du hitta deras litteraturlista för olika kurser på deras hemsida, här: Sortiment - NTI-skolan (logistikteamet.se)

Läser du via KUI, kan du hitta deras litteraturlista för olika kurser på deras hemsida, här:
Kurslitteratur Komvux – KUI

Läser du via Iris Hadar, kan du hitta deras litteraturlista för olika kurser på deras hemsida, här:
Kurslitteratur - Iris

Läser du via Jensen, kan du hitta deras litteraturlista för olika kurser på deras hemsida, här: Kurslitteratur - Köp för dina kurser - Litteraturlista | JENSEN komvux

Läser du via Infokomp, kan du hitta deras litteraturlista för olika kurser på deras hemsida, här: Komvux Gymnasial - Infokomp

Vilka studieformer kan jag välja mellan?

Vi erbjuder två studieformer:

1. Klassrumsundervisning enligt schema. Du som elev behöver kunna närvara på schemalagda lektioner.
3. Distansstudier. Du läser självständigt utifrån kurs på lärplattform. Du har möjlighet att få handledning via lärcenter.