Hoppa till innehåll

Studie- och yrkesvägledning

Hur ansöker jag om en bedömning av min utländska utbildning?

När du har en utländsk gymnasieutbildning eller högskoleutbildning så kan du ansöka om en bedömning från UHR, Universitet och högskolerådet. Det är den myndighet som ger utlåtande (bedömning) på vad din utländska utbildning motsvarar i Sverige.

För att kunna ansöka om bedömning måste du ha alla original dokument, så som examensbevis, diplom, ämnesförteckning. Om dina betyg och papper är på ditt originalspråk måste dem även översättas till svenska först. Undantag för om de är på engelska så behöver dem inte översättas till svenska.
 
Här ansöker du om bedömning, och kan läsa allt du behöver veta innan du ansöker om bedömningen; Ansöka om bedömning- utländska betyg

Här finns även en film som beskriver hur du gör, steg för steg: Ansökan om bedömning- film steg för steg
 

Tips på bra hemsidor och länkar

Hemsidor

 • www.framtid.se är en enkel och rolig hemsida med pålitlig information om hundratalsyrken!
 • www.antagning.se Förutom att du söker till högskolan/universitetet här, så kan du läsa massvis kring behörighetsfrågor, olika betygstyper, meritpoäng mm.
 • www.yrkeshogskolan.se Här hittar du hela Sveriges utbud på yrkeshögskoleutbildningar, både på distans och platsbundna.
 • www.studera.nu På denna hemsida hittar du massor med information om studier på högskole- och universitetsnivå! Här kan du även räkna ut ditt meritvärde, jämföra olika skolor, läsa om högskoleprovet och massa mer.
 • www.arbetsformedlingen.se Arbetsförmedlingens hemsida är en plattform som vi vägledare ofta använder oss utav. Här finns något som heter yrkeskompassen- som visar hur arbetsmarknaden ser ut för ca 200 yrken. Så om du är osäker på hur arbetsmarknaden ser ut i den staden Du bor, för just det yrke Du är intresserad av, kan du kika här! Ett tips är även att kika in Platsbanken som är arbetsförmedlingens sida för lediga jobb.
   

Intressetest
 

Det finns många test som cirkulerar på internet, flera av dem är roliga att göra men kanske inte bygger på någon vetenskaplig grund. Det finns dock ett enkelt och lite mer grundat intressetest, på Sacos hemsida. Intressetestet är en förenklad version av den amerikanske psykologen John Hollands personlighetstest. Testet är till för att ge dig en första uppfattning om vilka akademikeryrken och utbildningar som skulle kunna passa dig och dina intressen baserat på dina egenskaper. SACOs intressetest

 
 

Vad behöver jag för att vara behörig till högskolan/universitet/yrkeshögskolan?

Grundläggande behörighet till högre studier innebär att du har fullgjort gymnasiet.

Det kan du ha gjort på några olika sätt:

 • Fullständig gymnasieexamen från gymnasiet eller Komvux (inkl. SVE/SVA 3 och engelska 6), 2400 poäng eller
 • Fullständigt slutbetyg från gymnasiet eller Komvux, 2301 eller 2350 poäng eller
 • Intyg för behörighet till högskolestudier från folkhögskolan eller
 • Utländsk gymnasieutbildning som blivit bedömd med ett utlåtande från UHR samt kurserna svenska som andraspråk 3 och engelska 6
   

Särskild behörighet
 

När du uppfyller den grundläggande behörigheten till högre studier, så kan det ibland även krävas att du har godkända betyg i vissa andra kurser utöver vad som krävs för grundläggande behörighet.
Detta kan vara till exempel högre kurser i matematik, fysik, kemi, biologi eller naturkunskap.

För att ta reda på om just Du uppfyller kraven för särskild behörighet behöver du veta vilken utbildning du vill läsa, och därefter se om du uppfyller den särskilda behörigheten för den utbildningen. Ibland kan det vara svårt att avgöra om du faktiskt har dem kurserna som utbildningen kräver eller inte. Tveka inte på att ta kontakt med oss, så hjälper vi dig se över dina betyg!

 
Om du inte är behörig


Du kan alltid komplettera dina betyg på Komvux för att bli behörig till den utbildningen du vill läsa.
Allas vägar ser olika ut på Komvux, tveka inte på att kontakta oss om du vill ha vägledning och hjälp med att planera dina studier för att bli behörig till just den utbildningen du vill läsa.
Du kan såklart alltid kontakta oss även om ditt mål inte är glasklart, så vägleder vi dig och hjälper dig identifiera dina mål, styrkor, eventuella hinder och delmål.
 
 

Vad kan en studie- och yrkesvägledare hjälpa mig med?


En studie- och yrkesvägledare arbetar med att öka människors valkompetens.
För att göra bra, välunderbyggda val krävs det att du har god kunskap om dig själv (dina förmågor, egenskaper, intressen, styrkor och eventuella hinder). Det krävs även en viss kunskap om alternativen, det vill säga vilka yrken som finns och hur arbetsmarknaden ser ut. Tills slut är det viktigt att lära sig att våga ta beslut.

När du väl har identifierat dina mål så finns vi på vägen för att stötta och vägleda dig genom att informera om vad som krävs för att komma till målet. Detta kan innebära att upprätta en studieplanering där vi berättar vad just Du måste göra och studera för att ha möjlighet att nå Ditt mål.
Du kan boka tid med en studie- och yrkesvägledare genom denna länk: Eskilstuna Kommun Vuxenutbildning - Onlinebooq

Du har möjlighet att välja om du vill träffa oss på Komvux, boka telefontid eller ha ett samtal via teams.


Kontaktuppgifter SYV:
Mejladress: SYV@eskilstuna.se
Telefon: 016- 710 10 30, knappval 2
Drop-in: Kompetensgallerian, Alva Myrdalsgata 4. 

Vad är en yrkesutbildning på Komvux?


Det rör sig om en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. En yrkesutbildning är en utbildning med yrkeskurser som är anpassade för att du ska kunna komma ut i arbete när du är klar med utbildningen. Du får komma ut och göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) under utbildningens gång för att få en inblick i hur det är att arbeta med det yrke du utbildar dig till.

På hemsidan Redo för jobb kan du se alla aktuella yrkesutbildningar som finns i Sörmland.
 

Vad är Yrkeshögskolan och vad är en yrkeshögskoleutbildning?


En yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på eftergymnasial nivå.
På en yrkeshögskola, YH, utbildar du dig till ett visst yrke och för ett speciellt yrkesområde. Yrkeshögskolan passar dig som vet vad du vill arbeta med och som snabbt vill börja arbeta efter en utbildning.

En YH-utbildning är svaret på arbetsmarknadens behov. Det betyder att nya utbildningar startar och gamla läggs ner och att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar utifrån det aktuella behovet.
Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande ofta snabbt kan komma ut i arbetslivet.

Utbildningarna kan anordnas av t ex kommuner och landsting, högskolor och privata företag.
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beslutar vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan. MYH utövar även tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet samt bedömer arbetsmarknadens behov av utbildning.

På Yrkeshögskolans hemsida hittar du hela Sveriges utbud på yrkeshögskoleutbildningar!
 

Vem får studera på Komvux?

Du som är folkbokförd i Eskilstuna kommun kan söka till Komvux tidigast 1 juli det året du fyller 20. Du som är under 20 år och har slutbetyg, gymnasieexamen, studiebevis kan också söka till Komvux.

Har du läst på gymnasiesärskolan och har ett gymnasiebevis så kan du kontakta SYV@eskilstuna.se innan du söker kurser och/eller utbildning på komvux. 

Har du inte läst 3 år på ett nationellt gymnasieprogram och inte fyllt 20 år men har ett gymnasieintyg från gymnasieskolan ska du ta kontakt med SYV@eskilstuna.se