Hoppa till innehåll

Studier på Vuxenutbildningen

Jag vill läsa snabbare eller vill ha mer tid - kan jag ändra kursens slutdatum?

I vissa fall kan det vara aktuellt att förlänga eller förkorta din kurstid. Det är alltid läraren som avgör om det är motiverat och möjligt.

Om detta blir aktuellt måste du tänka på att om du har CSN behöver du själv meddela dem ifall din kurs ändras på något sätt. Ändringar i en kurs kan påverka dina utbetalningar

Kan jag byta studieform?

Byta från distansstudier till klassrum

Att byta från distans till klassrum är svårt eftersom vi har ett begränsat antal platser i klassrum och när kurserna startar är det oftast fullt. Är det så att kursen du läser även finns i klassrum så rekommenderar vi att du söker till klassrum till nästa start istället. 

Byta från klassrum till distansstudier

Om du redan är antagen eller studerar i klassrum och vill byta till distans kan du göra det om du har giltiga skäl. Giltiga skäl kan vara att du fått jobb eller att ditt schema krockar med ditt jobb eller en aktivitet med exempelvis Arbetsförmedlingen. I båda fallen behöver du visa intyg. Giltigt skäl kan också vara om du har flyttat och får svårt att ta dig till skolan eller om du skadat dig eller blivit sjuk. Du behöver då visa läkarintyg. Ta kontakt med vuxenutbildningen på komvux@eskilstuna.se för att få information och hjälp. Om du får byta från klassrum till distans så blir det först ett avbrott från klassen, och sedan får du börja om från början i kursen på distans. Din nya distanslärare avgör om du ska få tillgodoräkna dig något.

Kan jag få extra stöd i mina studier?

Läs- och skrivcenter

Här får du information om vad Läs- och skrivcenter kan ge dig för stöd.

Du som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, kan få extra stöd. Om du är osäker på om du har läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi kan du få göra en utredning (kartläggning). Det kostar inget för dig som bor i Eskilstuna kommun, förutom att det kan ta lite tid att göra utredningen. En speciallärare eller specialpedagog kan sedan avgöra om du har någon typ av läs- och skrivsvårighet. Även du som studerar på Komvux kan få hjälp.

På Läs- och skrivcenter kan du få hjälp med:
• kartläggning av din läs- och skrivförmåga
• intyg till körkort och högskoleprov så att du får längre provtid
• information om läs- och skrivsvårigheter på arbetsplatser eller i våra lokaler
• demonstration av alternativa lärverktyg

Telefon: 016-710 70 16
E-post: lasochskrivcenter@eskilstuna.se

Vill du studera på Delta?

Har du en funktionsvariation eller koncentrationssvårigheter som gör att du behöver studera i en mindre grupp eller få en anpassning efter dina behov? Då kan du vända dig till Delta.

På Delta kan du studera svenska, engelska och matematik på grundskolenivå och gymnasienivå. På Delta finns en studiehall där du har möjlighet att studera i en lugn studiemiljö med stöd av handledare. Du har också möjlighet till coachande samtal.

Du som vill studera på Delta kan själv ta kontakt med en samordnare. Samordnaren kontaktar dig då för ett första möte.

Natalie El-Hage natalie.hage@eskilstuna.se eller 072-997 36 07
Petra Hällnäs petra.hallnas@eskilstuna.se eller 070- 086 65 36

Kostnad för kursböcker?

Kostnad för böcker?

Du som elev står själv för kostnaden för kurslitteraturen om du läser på gymnasienivå. Vissa böcker finns att låna på Stadsbiblioteket, eller köpa billigare på till exempel Blocket eller övriga köp- och säljsidor.

Till grundläggande kurser får du låna böcker från Vuxenutbildningen.

Vilka böcker behöver jag till min kurs?

Här nedanför hittar du förslag på böcker till olika kurser

Kurslitteratur för externa kurser på Hermods - 2021

Förslag på kurslitteratur för elever som läser eller ska läsa på Hermods finns att hämta här: Hermods kurslitteratur

Kurslitteratur för interna kurser på Vuxenutbildningen -  Våren 2021

Listan nedan är uppdelad på Kurs/litteratur, Förlag, ISBN-nummer och författare

Biologi 1 Iris Biologi 1 Gleerups 9789140675996 Anders Henriksson
Biologi 2 Iris Biologi 2 100 p Gleerups 9789140677273 Anders Henriksson

Engelska 5 Echo 5 Main Issues Natur & Kultur 9789127427297 Kevin Frato
Engelska 6 Echo 6 Main Issues Natur & Kultur 9789127427310 Kevin Frato

Fysik 1 Impuls Fysik 1 Gleerups 9789140674159 Lars Fraenkel Daniel Gottfridsson Ulf Jonasson Fysik 2 Impuls Fysik 2 Gleerups 9789140677082 Lars Fraenkel Daniel Gottfridsson Ulf Jonasson

Historia 1 Samband Historia 1b grundbok Sanoma 9789152343579 Niclas Ericsson Magnus Hansson

Kemi 1 Kemiboken 1 Liber 9789147115945 Hans Borén, Manfred Börner, Anna Johansson, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist

Kemi 2 Kemiboken 2 Liber 9789147129966 Hans Borén, Manfred Börner, Anna Johansson, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist, Johanna Lundström, Cecilia Stenberg, Niklas Wästeby

Matematik 1b Matematik 5000 Kurs 1b Grön lärobok Natur & Kultur 9789127421615, Hans Heikne Patrik Erixson, Lena Alfredsson

Matematik 1c Matematik 500 Kurs 1c Blå lärobok Natur & Kultur 9789127421608 Hans Heikne, Patrik Erixson Lena Alfredsson Kajsa Bråting

Matematik 2b Matematik 5000 Kurs 2 b Grön lärobok och grafritande räknare ex. TI-84 Natur & Kultur 9789127423640 Hans Heikne Patrik Erixson Lena Alfredsson Kajsa Bråting

Matematik 2c Matematik 5000 Kurs 2c Blå lärobok Natur & Kultur 9789127422537 Hans Heikne, Patrik Erixson Lena Alfredsson Kajsa Bråting

Matematik 3b Matematik 5000 Kurs 3b Grön lärobok Natur & Kultur 9789127426306 Hans Heikne Patrik Erixson Lena Alfredsson Kajsa Bråting

Matematik 3c Matematik 5000 Kurs 3c Blå lärobok Natur & Kultur 9789127426283 Hans Heikne Patrik Erixson Lena Alfredsson Kajsa Bråting

Matematik 4 Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok Natur & Kultur 9789127426320 Hans Heikne Patrik Erixson Lena Alfredsson Kajsa Bråting

Naturkunskap 1a1 Frank Blå Naturkunskap 1a1 eller Frank Gul Naturkunskap 1b Liber 9789147126286 Gunnar Björndahl Johan Castenfors Sara Wahlberg

Naturkunskap 1b Frank Gul Naturkunskap 1b Liber 9789147116041 Gunnar Björndahl Johan Castenfors Sara Wahlberg

Naturkunskap 2 Frank Grön Naturkunskap 2 Liber 9789147109272 Gunnar Björndahl Johan Castenfors Birgitta Landgren

Samhällskunskap 1b - Meddelas vid kursstart

Svenska 1 och Svenska 2 Digilär Svenska för gymnasiet, digitalt läromedel Natur & Kultur 9789198302806 onlineprodukt Linda Persson

Svenska 3 -  Meddelas vid kursstart

Svenska som andraspråk 1-3 - Meddelas vid kursstart

Vilka studieformer kan jag välja mellan?

Vi erbjuder tre studieformer from januari 2021:

1. Klassrumsundervisning enligt schema. Du som elev behöver kunna närvara på schemalagda lektioner.
2. Flexibla studier. Du arbetar mer individuellt i en kombination av arbete i klassrum samt på distans. Du går på de lektions-/handledningstillfällen som passar.
3. Distansstudier. Du läser självständigt utifrån kurs på lärplattform. Du har möjlighet att få handledning