Hoppa till innehåll

Ansökan

Får jag läsa om samma kurs hur många gånger som helst?

Om du får F i en kurs har du möjlighet att läsa om kursen igen eller ansöka om prövning i kursen. Har du redan godkänt betyg i en kurs får du inte läsa om kursen utan då är det en prövning du får söka till.  

Hur får jag plats på en Yrkesutbildning?

Om du har rätt förkunskaper kan du söka till en yrkesutbildning på Komvux i Eskilstuna, men det finns en förordning (lag) som styr vem som ska få plats.

För att vi ska behandla din ansökan på ett korrekt och rättvist sätt behöver du bifoga

 • alla dina betyg (sfi, grundskola, gymnasie, folkhögskola). Du som har fått betyg från Vuxenutbildningen i Eskilstuna behöver inte bifoga betygen!

 • individuell studieplan upprättad tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Max 2 år gammal.

 • ett inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös och inskriven. Max 1 månad gammalt.

 • anställningsbevis om du riskerar att bli arbetslös, permitterad eller har en tillfällig anställning.

 • intyg från din arbetsgivare om du har en pågående yrkesverksamhet och behöver utbildningen för att inte förlora jobbet eller kunna få en tillsvidareanställning. Max 1 månad gammalt.

Hur räknas min studietakt?

Din studietakt beror på hur många poäng du läser varje vecka.
Vi godkänner maximalt 20p per vecka eller 2 kurser i taget.

Gymnasiekurser    
Heltid                                                          Halvtid 
100 poäng på 5 veckor                             50 poäng på 5 veckor
200 poäng på 10 veckor                           100 poäng på 10 veckor

Grundläggande kurser
Heltid                                                           Halvtid
700 poäng på 35 veckor                           700 poäng på 70 veckor
600 poäng på 30 veckor                           600 poäng på 60 veckor
 

HELTID 5 veckor i taget kan se ut såhär:

Start 25 januari, Svenska 1 – sök kursen med studielängd 5 veckor
Start 1 mars, Engelska 5 – sök kursen med studielängd 5 veckor
Start 5 april, Matematik 1a- sök kursen med studielängd 5 veckor
 

HALVTID 5 eller 10 veckor kan se ut såhär:

Start 25 januari, Religionskunskap 1, 50 poäng – sök kursen med studielängd 5 veckor
Start 5 april, Svenska 1, 100 poäng - sök kursen med studielängd 10 veckor
 
OBS! Kontrollera din ansökan innan du skickar in den. Har du sökt för många kurser och poäng till samma kursstart så kommer du enbart godkännas läsa motsvarande heltid. Övriga kurser får du ansöka om till nästa kursstart.

Sammanfattning

Vill du läsa heltid söker du en 100-poängskurs på 5 veckor eller två 100-poängskurser på 10 veckor, samma kursstart. Vill du läsa halvtid så söker du en 50-poängskurs på 5 veckor eller en 100-poängskurs på 10 veckor. Vill du söka till flera kurser samtidigt måste du dela upp dem på olika kursstarter.
 
 

Hur söker jag kurser eller utbildning på Komvux?

Du söker till kurser och yrkesutbildningar genom att klicka på Hitta kurser högst upp på sidan i menyraden. 

Jag har hittat kurser eller utbildning jag vill ha på en annan skola. Kan jag få läsa det?

I vår kurskatalog på vår hemsida kan du se vilka kurser och utbildningar vi erbjuder. Vi har avtal med vissa skolor. Om du tittar i vår kurskatalog när webbansökan är öppen och inte hittar den kurs eller utbildning du letar efter så betyder det att vi inte kan erbjuda den. Om du saknar fullständig gymnasieutbildning och hittar en utbildning på Komvux i en annan kommun kan du ta kontakt med en studievägledare på Komvux i Eskilstuna först, så undersöker vi om du har möjlighet att söka till den utbildningen.

Jag har sökt en kurs men har inte blivit antagen. Varför?

Det kan bero på flera saker. Längre ned kan du läsa om några orsaker. Du kan också ringa Komvux 016-710 10 30 eller mejla komvux@eskilstuna.se om du är osäker på varför du inte fått plats. Om du ska mejla till Komvux, kom ihåg att skriva ditt personnummer.

Här är några saker som avgör om du får plats på en kurs: Du ska vara folkbokförd i Eskilstuna. Du kan söka till Komvux höstterminen det året du fyller 20. Om du är under 20 år kan du söka till Komvux om du gått färdigt ungdomsgymnasiet och är utskriven från ungdomsgymnasiet. Du behöver ha rätt förkunskaper till den kursen du söker. Du kan få plats i kurser om du saknar: - fullständig grundskoleutbildning eller saknar fullständig gymnasieutbildning eller - söker för att bli behörig till högskolan/Yrkeshögskolan Om du har sökt en Yrkes- eller Lärlingsutbildning gäller lite andra regler. Det är möjligt att få plats även om du redan har gått gymnasiet eller har högre utbildning. De som är arbetslösa kommer i första hand.

Jag har sökt till Komvux. När får jag svar?

Alla som söker till Komvux får ett svar ungefär 7 till 10 dagar innan start. Du får svaret via mejl och det publiceras också på din sida i Webbansökan.

Kan jag ansöka till kurser efter sista ansökningsdatum?

Behöver du läsa svenska på SFI så är anmälan öppen hela tiden. Om du vill söka grundläggande/ gymnasiala kurser eller yrkesutbildning så går det inte att söka efter sista ansökningsdatumet. Komvux webbansökan är datastyrd och det går inte att göra en ansökan om webbansökan är stängd. Vi har många starter, så missar du en start får du söka till nästa. Klicka här för att komma till kurskatalogen, där du kan du se vilka startdatum som gäller, vilka kurser vi erbjuder, samt när ansökan öppnar och stänger. 

Kan jag välja vilken skola jag vill läsa på?

Ja, många kurser går att läsa hos flera anordnare. Om du söker på en kurs hittar du alla skolor som erbjuder kursen. 

Söka till annan kommun

Om du bor i Eskilstuna och vill söka till Komvux i en annan kommun:

 • Gör ansökan i den kommunen du vill söka till

 • Ta en kopia på din ansökan i, pappersformat eller spara ner ansökan som en pdf-fil, och lämna in eller skicka till oss tillsammans med kopia på alla dina betyg och gärna ett personligt brev, där du beskriver varför du vill ha utbildningen. Är du inskriven på Arbetsförmedlingen bifogar du ett intyg om att du är inskriven där.

 • Enhetschef på Komvux i Eskilstuna beslutar om Eskilstuna kan betala din utbildning, eftersom vuxenutbildning kostar om du söker utanför din hemkommun.

 • När enhetschefen har fattat beslut skickas beslutet till den kommun du har sökt till. Efter det är det den kommun du har sökt till, som bestämmer om du ska få plats på utbildningen.

 • Tänk på att göra ansökan och lämna in kopia till oss i god tid innan utbildningens sista ansökningsdatum eftersom det kan ta några veckor innan beslutet är klart.

Om du bor i en annan kommun och vill söka till Komvux Eskilstuna:

 • Ansök till den utbildning eller kurs du vill ha via webbansökan.

 • Ta en kopia på din ansökan, i pappersform, och lämna in till vuxenutbildningen i din hemkommun, tillsammans med kopia på alla dina betyg och gärna ett personligt brev, där du beskriver varför du vill läsa kursen eller utbildningen.

 • Rektor på Komvux i din hemkommun beslutar om de kan betala din utbildning, eftersom vuxenutbildning kostar om du söker utanför din hemkommun.

 • När rektorn har fattat beslut skickas beslutet till vuxenutbildningen i Eskilstuna kommun. Vuxenutbildningen i Eskilstuna bestämmer sedan om du får en plats på utbildningen. Du informeras om detta via mejl.

 • Tänk på att göra ansökan i god tid. 

  OBSERVERA! Din ansökan och godkännande från hemkommun måste vara inlämnad senast sista ansökningsdag. 

  Mejla kopia på din ansökan och kopia på dina betyg till oss:
  komvux@eskilstuna.se

  Eller skicka till:
  Vuxenutbildningen Eskilstuna
  Drottninggatan 12
  632 17 Eskilstuna 

 

Vilka dokument ska jag ladda upp med min ansökan?

Betyg
 

Alla betyg (SFI, avgångsbetyg från grundskolan, slutbetyg från gymnasiet, gymnasieexamen, yrkesexamen, betyg från komvux och folkhögskola,  UHR-utlåtande med flera) ska bifogas ansökan. Vi behöver betygen för att kunna bedöma rätten att läsa kursen samt om förutsättningar finns att klara den sökta kursen. Undantag är betyg som erhållits hos Komvux eller SFI Eskilstuna. Dessa behöver inte bifogas. Har du inte längre kvar ditt betyg kan du kontakta stadsarkivet i den kommun skolan låg/ligger.

Saknas betyg finns risk att vi inte kan behandla ansökan. Vi bedömer helheten, inte bara enstaka betyg.
 
Insända dokument/kopior ska vara fullständiga och läsbara. Betygskopior ska vara underskrivna av rektor eller annan auktoriserad person/myndighet. Dokumentet ska vara daterat, personuppgifter och titel/status ska framgå.  Vi godkänner inte printscreens från webbsidor (t.ex. printscreens från antagning.se)
 

Nivåtest


Saknar du betyg i sfi, grundläggande svenska som andraspråk, matematik, engelska eller svenska som andraspråk 1, matematik 1 och engelska 5 på gymnasienivå behöver du anmäla dig till att göra ett nivåtest. Testet måste utföras senast måndagen efter sista ansökningsdag. Länk för att boka tid hittar du i kurskatalogen under respektive kurs.

Om du gjort ett nivåtest sedan tidigare så får det vara högst 12 månader gammalt för att vi ska kunna använda det som underlag i ansökan.

 
Övriga dokument
 

Om körkort är ett förkunskapskrav ska en kopia av ett giltigt körkort med både dess  framsida och baksida bifogas.
 
Inskrivningsintyg från arbetsförmedlingen får vara högst 1 månad gammalt.


Ansökan ska vara komplett med betyg, intyg och andra underlag senast sista ansökningsdag.